building-1149413_1920

A Xunta destinará máis de 1 millón de euros a subvencionar obras de rehabiliación de edificios de vivendas protexidos

 

O prazo para presentar solicitudes será ata o 11 de xullo.

Poderán ser beneficiarios desta axuda as comunidades de propietarios de edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e o Solo (IGVS), así como dos transmitidos polo Estado á comunidade de Galicia.

A Xunta adicará 469.125,19 euros no ano 2016 e  800.000 euros no ano 2017. As axudas irán destinadas tanto á reparación, coma a rehabilitación ou mesmo  a adaptación dos edificios, que deben contar con máis de 10 anos de antigüidade e reunir as condicións de seguridade estrutural (se non cumpren esta última característica poderase solicitar a axuda sempre e cando acometan ó mesmo tempo as obras para acadar estas condicións de seguridade).

A contía da subvención dependerá de cada caso, pero poderá chegar ó 60% do orzamento da obra e a un máximo de 4000 euros por vivenda.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *